PÁLYÁZATOK RENDJE Az alapítványi támogatások általában az alábbi formában valósulhatnak meg: meghatározott időre vonatkozó ösztöndíj, költségtérítés (pl. külföldi tanulmányút útiköltségére, konferencia költségeire, stb.), eszközvásárlás (kizárólag intézetek és tanszékek számára), céltámogatás. A pályázatok elbírálásnak főbb lépései: 1 . A    beérkezett    pályázatokat    az    Öntészeti    Intézet    munkatársai    előkészíti    a    kuratóriumi ülésekre.   Hiányosan   beadott,   illetve   határidő   után   érkezett   pályázatok   nem   kerülnek   be az elbírálásra előkészített pályázatok közé. 2 . A    pályázati    összegek    odaítéléséről    a    Kuratórium    tagjai    döntenek,    amely    döntés    a kuratóriumi   ülés   jegyzőkönyvében   kerül      rögzítésre.   Itt   pályázatonként   felsorolásra   kerül a   megítélt   támogatási   összeg,   a   támogatott   tevékenységi   terület   és   a   pályázó   által   a támogatás   igénybevételéhez   előírt   és   teljesítendő   tevékenység,   illetve   annak      teljesítési határideje.   A   pályázatnak   minden   esetben   tartalmaznia   kell   a   pályázati   űrlap    hiánytalanul kitöltött példányát is. 3 . A   pályázók   a   Kuratórium   döntéséről   a   döntést   követő   10   munkanapon   belül   levélben        értesülnek. 4 . A     támogatások     kifizetése     ezt     követően     a     jegyzőkönyvben     rögzített       feltételekkel     az   Öntészeti   Intézet munkatársai közreműködésével történik. 5 . A    díjazottaknak    a    támogatás    felhasználásáról    (a    végzett    tudományos    tevékenység eredményeiről)   a     teljesítést     követő     30      napon     belül     írásban     be     kell      számolniuk,   illetve      pénzügyileg      el      kell      számolniuk.       A       megítélt       támogatás       kizárólag       a   Kuratórium      által      meghatározott      és      a jegyzőkönyvben rögzített célra használható fel. 6 . Az   elszámolás   a   szakmai   és   a   pénzügyi   beszámoló   leadásával   történik.   A   pénzügyi elszámoláshoz   szükséges   formanyomtatvány   az   Öntészeti   Intézetben   szerezhető   be, illetve a honlapon tölthető le.
   
A Nándori Gyula Alapítvány junior kutatói ösztöndíj pályázata
A   pályázat   célja,   hogy   a   Miskolci   Egyetem   Műszaki Anyagtudományi   Karán   elősegítse az   öntészeti   oktatói-kutatói   utánpótlás   biztosítását,   öntészet   szakirányos   hallgatók   TDK   és doktoranduszok      egyéni      kutatási      tevékenységének      ösztönzését      és      elismerését, juniorkutatók bevonását az öntészeti oktatási és tudományos kutatási munkába. A junior kutatói ösztöndíj egyszeri támogatás, melynek összege a kutatási tevékenység minősítése alapján: A – 200.000 Ft. B – 150.000 Ft. C – 100.000 Ft. Az      ösztöndíjra      pályázatot      nyújthatnak      be      a      Miskolci      Egyetem      Műszaki Anyagtudományi    Karán    tanuló    öntészet    szakirányos    hallgatók,    öntészet    tématerületen kutatási    munkát    végző    doktoranduszok,    valamint    tanársegédi,    kutatói    beosztásban közalkalmazott   teljes-,   vagy   részmunkaidőben   foglalkoztatott,   tudományos   fokozattal   nem rendelkező, 40 évet be nem töltött munkatársak. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó öntészeti tudományos kutatási munkájáról szóló beszámolót; - a témában jártas vezető oktató, kutató ajánlását. A     pályázatban     összefoglalt     kutatási     tevékenységet     a     Nándori     Gyula     Alapítvány Kuratóriuma    félévenként     (a    szorgalmi    időszak    végén)    értékeli    és    dönt    a    pályázati tevékenység   minősítéséről,   az   egyszeri   ösztöndíj   támogatás   összegéről,   vagy   a   pályázat elutasításáról. Ösztöndíj támogatást alkalmanként maximum 5 fő kaphat. A pályázatokat 2017. november 15-től folyamatosan fogadja a kuratórium.
PÁLYÁZATOK RENDJE Az alapítványi támogatások általában az alábbi formában valósulhatnak meg: meghatározott időre vonatkozó ösztöndíj, költségtérítés (pl. külföldi tanulmányút útiköltségére, konferencia költségeire, stb.), eszközvásárlás (kizárólag intézetek és tanszékek számára), céltámogatás. A pályázatok elbírálásnak főbb lépései: 1 . A   beérkezett   pályázatokat   az   Öntészeti   Intézet   munkatársai   előkészíti   a   kuratóriumi ülésekre.   Hiányosan   beadott,   illetve   határidő   után   érkezett   pályázatok   nem   kerülnek be az elbírálásra előkészített pályázatok közé. 2 . A   pályázati   összegek   odaítéléséről   a   Kuratórium   tagjai   döntenek,   amely   döntés   a kuratóriumi   ülés   jegyzőkönyvében   kerül      rögzítésre.   Itt   pályázatonként   felsorolásra kerül   a   megítélt   támogatási   összeg,   a   támogatott   tevékenységi   terület   és   a   pályázó által   a   támogatás   igénybevételéhez   előírt   és   teljesítendő   tevékenység,   illetve   annak     teljesítési   határideje.   A   pályázatnak   minden   esetben   tartalmaznia   kell   a   pályázati   űrlap   hiánytalanul kitöltött példányát is. 3 . A   pályázók   a   Kuratórium   döntéséről   a   döntést   követő   10   munkanapon   belül   levélben értesülnek. 4. A támogatások kifizetése ezt követően a jegyzőkönyvben rögzített  feltételekkel az  Öntészeti Intézet munkatársai közreműködésével történik. 5. A díjazottaknak a támogatás felhasználásáról (a végzett tudományos tevékenység eredményeiről) a teljesítést követő 30 napon belül írásban be kell számolniuk,  illetve pénzügyileg el kell számolniuk. A megítélt támogatás kizárólag a  Kuratórium által meghatározott és a jegyzőkönyvben rögzített célra használható fel. 6 . Az   elszámolás   a   szakmai   és   a   pénzügyi   beszámoló   leadásával   történik.   A   pénzügyi elszámoláshoz   szükséges   formanyomtatvány   az   Öntészeti   Intézetben   szerezhető   be, illetve a honlapon tölthető le.
   
A Nándori Gyula Alapítvány junior kutatói ösztöndíj pályázata
A    pályázat    célja,    hogy    a    Miskolci    Egyetem    Műszaki   Anyagtudományi    Karán elősegítse    az    öntészeti    oktatói-kutatói    utánpótlás    biztosítását,    öntészet    szakirányos hallgatók    TDK    és    doktoranduszok    egyéni    kutatási    tevékenységének    ösztönzését    és elismerését,    juniorkutatók    bevonását    az    öntészeti    oktatási    és    tudományos    kutatási munkába. A   junior   kutatói   ösztöndíj   egyszeri   támogatás,   melynek   összege   a   kutatási   tevékenység minősítése alapján: A – 200.000 Ft. B – 150.000 Ft. C – 100.000 Ft. Az     ösztöndíjra     pályázatot     nyújthatnak     be     a     Miskolci     Egyetem     Műszaki Anyagtudományi   Karán   tanuló   öntészet   szakirányos   hallgatók,   öntészet   tématerületen kutatási    munkát    végző    doktoranduszok,    valamint    tanársegédi,    kutatói    beosztásban közalkalmazott    teljes-,    vagy    részmunkaidőben    foglalkoztatott,    tudományos    fokozattal nem rendelkező, 40 évet be nem töltött munkatársak. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó öntészeti tudományos kutatási munkájáról szóló beszámolót; - a témában jártas vezető oktató, kutató ajánlását. A     pályázatban     összefoglalt     kutatási     tevékenységet     a     Nándori     Gyula    Alapítvány Kuratóriuma    félévenként     (a    szorgalmi    időszak    végén)    értékeli    és    dönt    a    pályázati tevékenység   minősítéséről,   az   egyszeri   ösztöndíj   támogatás   összegéről,   vagy   a   pályázat elutasításáról. Ösztöndíj támogatást alkalmanként maximum 5 fő kaphat. A pályázatokat 2017. november 15-től folyamatosan fogadja a kuratórium.